බංගලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ගිවිසුම් රැසක්


Several agreements between Bangladesh and Sri Lanka


01- දෙරට අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික  සහ රාජකාරී ගමන් බලපත් වීසාවලින් නිදහස් කිරීම පිළිබද ගිවිසුමට විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක සහ එරට ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා  අත්සන් තැබීය.
02 - දෙරටේ ප්‍රමිති  ආයතන දෙක අතර ප්‍රමිතිකරණය  සම්බන්ධයෙන් අත්සන් තැබූ අතර විදේශ අමාත්‍ය  රවී කරුණානායක ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන්  ඊට අත්සන් තැබුවේය.
 03 - දෙරට අතර ආර්ථීක සහයෝගීතාව ඉහළ නංවා ගැනීම පිළිබඳ අත්සන් තබන ලද්දේ විදේශ අමාත්‍ය  රවී කරුණානායක  සහ එරට වාණිජ අමාත්‍යවරයාය.
04-කෘෂිකාර්මික සහයෝගීතාව සම්බන්ධයෙන් අත්සන් තැබූ අතර  කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය  වසන්ත අලුවිහාරේ සහ එරට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා අත්සන් තැබුවේය.
05-තොරතුරු තාක්ෂණය  සම්බන්ධයෙන් අත්සන් තැබූ අතර නියෝජ්‍ය  අමාත්‍ය  ලසන්ත අලගියවන්න  සහ එරට තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යවරයා අත්සන් තැබුවේය.
06- ගුවන්විදුලි සහ රූපවාහිනි සංවර්ධනය  සම්බන්ධයෙන් නියෝජ්‍ය  අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න  සහ එරට තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා  අත්සන් තැබුවේය.

07-නෞකා ක්ෂේත්‍රයේ  සහයෝගීතාව  සම්බන්ධයෙන් නියෝජ්‍ය  අමාත්‍ය  නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම  සහ එරට නාවුක කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා  අත්සන්  තැබුවේය.

08- විදේශ සේවා නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමේ සහ විදේශ සේවා පුහුණු ඒකකයක් පිහිටුවීම පිළිබඳ  අවබෝධතා ලියවිලි දෙකකට ද අත්සන් තැබුණු අතර දෙරටේ විදේශ අමාත්‍යවරු  ඊට අත්සන් තැබීම සිදු කළේය.

09-දෙරට අතර ඇඟලුම් ක්ෂේස්ත්‍රයට අදාළ  අවබෝධතා ලියවිල්ලට ද අත්සන් තැබීම සිදු කළේය.

Comments

Popular posts from this blog

දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරගයට ශ්‍රී ලංකාව සූදානනම්

ඔසප් වීමේ වරදට ජීවිතයෙන් වන්දියක්