කසල වලින් විදුලිය


Electricity from garbageකසළවලින් විදුලිය නිපදවන යෝජනා ක්‍රම තුනක් ලබන අගෝස්තු මාසයේ ආරම්භ කරන බව මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලි චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

කොළඹ එක්රැස් වන කසළ ටොන් 700න් 300ක් අද වන විට කොම්පෝස්ට් බවට පත් කෙරෙන අතර තවත් කසළ ටොන් 100ක් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන බව අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේය.

ඉදිරියේ දී මෙම කටයුතු තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව පාඨලි චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

රුපියල් ලක්ෂ 300ක වියදමින් සංවර්ධනය කරන ලද ඇල්ල දුම්රිය චතුරස්‍රය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් පාඨලි චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් පළ කළේය.
  

Comments

Popular posts from this blog

දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරගයට ශ්‍රී ලංකාව සූදානනම්

ඔසප් වීමේ වරදට ජීවිතයෙන් වන්දියක්