ප්‍රදේශ කිහිපයක විදුලිය බිදවැටේ.


Electricity breakdown in several areasකෙරවලපිටිය විදුලි බලාගාරයේ ජනන යන්ත්‍රයක හදිසි දෝෂ සහිත තත්ත්වයක් ඇති වී තිබේ.
මේ හේතුවෙන් රාජගිරිය. බත්තරමුල්ල, කලුතර, නුගේගොඩ, දිවුලපිටිය ආදී ප්‍රදේශ රැසක විදුලි සැපයුම හදිසියේ ඇණ හිට ඇත. ඇතිවී ඇති තත්වය යතා තතවයට පත්කිරීම සදහා ඉක්මණින් ක්‍රියාකරන බව විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කරයි.

Comments

Popular posts from this blog

දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරගයට ශ්‍රී ලංකාව සූදානනම්

ඔසප් වීමේ වරදට ජීවිතයෙන් වන්දියක්