මුස්ලිම් පාසල්වල දෙවන පාසල් වාරය සංශෝධනය වේSecond school term for Muslim schools Is
revised

අද(18) සිට ක්‍රියාත්මක කිරිමට නියමිතව තිබූ මුස්ලිම් පාසල්වල දෙවන පාසල් වාරයේ දෙවන අදියරේ නිවාඩු ලබාදීමේ කාලය සංශෝධනය කර තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ අද සිට ලබන 27 වන දින දක්වා මුස්ලිම් පාසල් නිවාඩු ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබූ බවයි.

එහෙත් සැප්තැම්බර් මස 01 වනදාට යෙදෙන හජ්ජි උත්සවය හේතුවෙන් එම නිවාඩු දින සංශෝධනය කර තිබේ.

ඒ අනුව සියලු මුස්ලිම් පාසල්වල දෙවන පාසල් වාරයේ දෙවන අදියර යටතේ නිවාඩු ලබාදීම අගෝස්තු 31 වනදා සිට සැප්තැම්බර් මස 08 වන දින දක්වා සිදු කිරිමට නියමිතයි.

ඒ අනුව මුස්ලිම් පාසල්වල තෙවන පාසල් වාරය සැප්තැම්බර් 11 වනදා යළි ආරම්භ විමට නියමිතයි.

Comments

Popular posts from this blog

දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරගයට ශ්‍රී ලංකාව සූදානනම්

ඔසප් වීමේ වරදට ජීවිතයෙන් වන්දියක්