ඩේටා ගින්න අද සිට නිවෙයි


Image result for Data charges drop

Data charges drop 
from today

අන්තර්ජාල භාවිතය වෙනුවෙන් මෙතෙක් අය කෙරුණු සියයට 10ක විදුලි සංදේශ බද්ද අද සිට ඉවත් කෙරේ.

සියලූ අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම් ආයතන දැනටමත් මේ පිළිබඳ දැනුවත් කර තිබෙන බවයි මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර ප්‍රකාශ කළේය.
සේවා සැපයුම් සමාගම් අමතර සියට දහයක් ඩේටා එකතු කිරීමට එකඟ වූ බවද අමාත්‍යවරයා පවසයි.
අඩු පිරිවැයකින් පහසුවෙන් අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීමට මේ නිසා ග‍්‍රාහකයින්ට හැකිවන බවද මෙහිදී ප‍්‍රකාශ කෙරුණි.  

Comments

Popular posts from this blog

දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරගයට ශ්‍රී ලංකාව සූදානනම්

ඔසප් වීමේ වරදට ජීවිතයෙන් වන්දියක්