යතුරු පැදියට ලක්ෂයක දඩ


Rs.100000/= fine for motor bike

මහජනතාවට පීඩා වන අයුරින් යතුරුපැදියක් පැදවූ අයෙකුට බලපිටිය අධිකරණය විසින් අද (24) රුපියල් එක්ලක්ෂ දහනවදහසක (119 000) දඩ මුදලක් නියම කළේය.

මෙවන් විශාල දඩ මුදලක් මෙරට අධිකරණයක් විසින් පැනවූ පළමු අවස්ථාව ලෙසද මෙය සැලකෙන බව වාර්තාවෙයි.
යතුරු පැදියේ චැසි අංකය වෙනස් කිරීම,සයිලන්සර් බැරලය වෙනස් කොට අධික ශබ්දයකින් ධාවනය කිරීම,ව්‍යාජ අංක තහඩු යෙදීම වැනි කාරණා මත මෙම යතුරුපැදිය බටපොල පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබූ අතර පසුව බලපිටිය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කෙරිණ.
ප්‍රදේශයේ ජනතාවට හා පාසල් ළමුන්ට පීඩා වන අයුරින් මෙම යතුරුපැදිය ධාවනය කළ බව ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කොට තිබුණි.

Comments

Popular posts from this blog

දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරගයට ශ්‍රී ලංකාව සූදානනම්

ඔසප් වීමේ වරදට ජීවිතයෙන් වන්දියක්