රවී කරුණානායක අස්විය යුතුද?


Should Ravi Karunanayaka resign


බැදුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් එල්ලවී අැති චෝදනා අනුව විදේශ අැමති රවී කරුණානායක මහතා ඉල්ලා අස්විය යුතුද? ඔහුව ඉවත් කළ යුතුද?
ඔබේ අදහස් දක්වන්න.

Comments

Popular posts from this blog

තලතාගෙන් මහින්දට සැර පිළිතුරක්

අවසන් මොහොතේ ජනපති ගිවිසුම සංශෝධනය කරයි

නුදුරේ කොළඹ අලුත්වෙයි