රවී කරුණානායක අස්විය යුතුද?


Should Ravi Karunanayaka resign


බැදුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් එල්ලවී අැති චෝදනා අනුව විදේශ අැමති රවී කරුණානායක මහතා ඉල්ලා අස්විය යුතුද? ඔහුව ඉවත් කළ යුතුද?
ඔබේ අදහස් දක්වන්න.

Comments

Popular posts from this blog

දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් තරගයට ශ්‍රී ලංකාව සූදානනම්

ඔසප් වීමේ වරදට ජීවිතයෙන් වන්දියක්